Categories
Nhật ký

19 năm cuộc đời

1992: oe oe
1993: 1 tuổi
1994: 2 tuổi
1995: 3 tuổi
1996: 4 tuổi
1997: 5 tuổi, học mẫu giáo, chym to, cô cho lên lớp 1
1998: 6 tuổi, lớp 2, tháng ngày ngu ngơ
1999: 7 tuổi, lớp 3, thả diều, bắt bướm
2000: 8 tuổi, lớp 4, mơ về một cô bé
2001: 9 tuổi, lớp 5, đời đẹp tươi
2002: 10 tuổi, lớp 6, hờ
2003: 11 tuổi, lớp 7, hững
2004: 12 tuổi, lớp 8, ngóng
2005: 13 tuổi, lớp 9, trông
2006: 14 tuổi, lớp 10, mơ về nhiều cô bé
2007: 15 tuổi, lớp 11, tháng ngày đẹp tươi
2008: 16 tuổi, lớp 12, hờ hững với đời, ngóng trông thời cuộc
2009: 17 tuổi, tốt nghiệp 12 năm khó nhằn, năm nhất, mơ gì và ước gì?
2010: 18 tuổi, kết thúc năm nhất, được nhiều rồi còn lại gì? năm 2
2011: 19 tuổi, xong năm 2, làm gì và được gì?