Chờ đợi yêu thương

Em cho tôi một tình yêu ngắt quãng
Một tình yêu của năm tháng đợi chờ
Yêu, xa, và đôi lúc hững hờ
Để gặp lại hai bàn tay nắm chặt
Mắt nhìn nhau, môi mấp máy thành lời
Anh yêu em, yêu suốt cả cuộc đời.

Mốc, Đà Nẵng, 06h34, 14/03/2011

By Mốc

Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

Leave a Reply