19 năm cuộc đời

19 năm cuộc đời

1992: oe oe 1993: 1 tuổi 1994: 2 tuổi 1995: 3 tuổi 1996: 4 tuổi 1997: 5 tuổi, học mẫu giáo, chym to, cô cho lên lớp 1 1998: 6 tuổi, lớp 2, tháng ngày ngu ngơ 1999: 7 tuổi, lớp 3, thả diều, bắt bướm 2000: 8 tuổi, lớp 4, mơ về một cô bé 2001: 9 tuổi, lớp 5, đời đẹp tươi 2002: 10 tuổi, lớp 6, hờ 2003: 11 tuổi, lớp 7, hững 2004: 12 tuổi, lớp 8, ngóng 2005: 13 tuổi, lớp 9, trông 2006: 14 tuổi, lớp 10, mơ về nhiều cô bé 2007: 15 tuổi, lớp 11, tháng ngày đẹp tươi 2008: 16 tuổi, lớp 12, hờ hững với đời, ngóng trông thời cuộc… Xem thêm »

*

Scroll To Top