Trang chủ / Quotes / Khi từng bị tổn thương

“ Đàn ông khi từng bị tổn thương, họ sẽ yêu người sau nhưng không còn chung thuỷ. Đàn bà khi từng bị tổn thương, họ sẽ yêu một người nào đó giống người họ từng yêu. ”

- Juliet Sữa -

*

    Scroll To Top