From COMMANDED to COMMANDER

From COMMANDED to COMMANDER

Ngày 19/12/2011… Thật quá sớm để khẳng định rằng, một câu nói của một người 56 ngày trước làm thay đổi cuộc đời mình, nhưng những gì diễn ra trong 56 ngày qua cũng đủ để mình dành trọn niềm tin vào sự thay đổi đó. Đã định viết một cái gọi là “mừng thôi nôi” tròn một tháng kể từ ngày gặp (online) má Bảo SuZu nhưng rồi lại không viết. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc mình cặm cụi viết sau hơn nửa năm trời “gác phím”. “Cái gì đó thôi thúc” có lẽ là việc má “không quản gió mưa, lặn lội đường sá xa xôi” từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để trực tiếp gặp mình.… Xem thêm »

*

Scroll To Top