Người xứ lạc

Người xứ lạc

Đêm nay tôi viết cho người Mơ hoài nơi đó dẫu mười năm qua Hà Tĩnh ơi! Chốn phương xa Ân tình mong nhớ, xót xa ghi lòng Quê mình gạo trắng nước trong Ao xanh tắm mát gợi lòng nhớ thương Đĩa cà chấm mắm dầm tương Phi lau xanh rặng, ngát hương cỏ mềm Đêm nay tôi đứng ngoài thềm Trông về nơi đó tình thêm đặm đà… Mốc – Người xứ lạc 02:52 Đà Nẵng 15/04/2011 Xem thêm »

*

Scroll To Top